پروژه های شرکت - دو ,

 پروژه ساخت، نصب و رنگ تابلو بیلبورد جاده ای پروژه ساخت، نصب و رنگ تابلو بیلبورد جاده ای پروژه ساخت، نصب و رنگ تابلو بیلبورد جاده ای
این پروژه در منطقه آزادراه ساوه- همدان و در تاریخ 1390/04/16 آغاز گردید. این پروژه تا تاریخ 1391/03/03 به طول انجامید (11 ماه). تناژ عملیات اجرایی پروژه 252 تن می باشد و کارفرمای آن شرکت دنا رهساز می باشد.
پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
 پروژه اجرای ساخت هندریل و گاردریل جاده ای پروژه اجرای ساخت هندریل و گاردریل جاده ای پروژه اجرای ساخت هندریل و گاردریل جاده ای
پروژه عملیات اجرایی هندریل و گاردریل جاده ای؛ که اجرای این پروژه در آزادراه ساوه- همدان صورت گرفت و در تاریخ 1389/11/06 آغاز گردید و تا تاریخ 1390/03/21 به طول انجامید. تناژ عملیات اجرایی این پروژه 326 تن می باشد و تحت نظر شرکت آباد راه انجام پذیرفت. زمان انجام این پروژه 4 ماه.
پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
 پروژه ساخت و نصب پلتفرم ایستگاه گاز پروژه ساخت و نصب پلتفرم ایستگاه گاز پروژه ساخت و نصب پلتفرم ایستگاه گاز
پروژه اجرای عملیات ساخت و نصب پلتفرم ایستگاه گاز که در تاریخ 1389/05/07 آغاز گردید و در تاریخ 1389/11/08 پایان پذیرفت. که این پروسه کاری 5 ماه به طول انجامید. تناژ عملیات اجرایی آن 18 تن می باشد و توسط کارفرما شرکت جهاد نصر میثاق اهواز صورت پذیرفت.
پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴