ساخت و نصب تابلو بیلبورد ,

طراحی و ساخت و نصب تابلوهای بیلبورد طراحی و ساخت و نصب تابلوهای بیلبورد این مجموعه دارای کارگاه ساخت و طراحی سازه های مدرن تبلیغاتی می باشد که قادر به ارائه خدمات در زمینه های گوناگون شامل: طراحی سازه، خدمات نگهداری سازه، تعمیرات و استفاده از مجرب ترین تیم های فنی ، همراه با مشاوران مطرح به منظور ارتقای کیفیت تکنیکی سازه ها می باشد. لازم بذکر است این مجموعه مسئولیت های اجتماعی خود، ازطریق بکارگیری نیروهای متخصص به دنبال حفظ منابع انسانی و حفظ ایمنی شهروندان وکاهش خطرات و حوادث احتمالی مرتبط با سازه های تبلیغات محیطی می باشد. سازه های تبلیغات محیطی به لحاظ محاسبات مربوط به ایستایی، رعایت امنیت عابرین پیاده، وسایل نقلیه و رانندگان در اتوبان ها و جاده ها و جلوگیری از بروز سوانح) نظیر خطرات آتش سوزی ، اتصال برق ، زلزله و … ) می بایست ازاستانداردهای خاصی برخوردار باشند و ما به دنبال تامین شرایط ایمن برای شهروندان هستیم. پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴ طراحی و ساخت تابلوهای لایت باکس طراحی و ساخت تابلوهای لایت باکس لایت باکس، از تبلیغات محیطی است که به عنوان یک تابلوی تبلیغاتی کوچک با بزرگ استفاده می شود که قابلیت نصب در اکثر مکان ها و فضاها را دارد. طراحی لایت باکس به ایستاده، گردان و ... صورت می پذیرد پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴ ساخت سازه ها شامل موارد زیر می باشد ساخت سازه ها شامل موارد زیر می باشد محل نصب تابلو بیلبورد می بایست ، به گونه ای باشدکه خودروها با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت در جاده ها و 120 کیلومتر بر ساعت در اتوبانها 3 الی 5 ثانیه در معرض دید سرنشینان قرار گیرد دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴