ساخت سازه ها شامل موارد زیر می باشد ,

۱۳۹۴/۹/۲۳ دوشنبه
(0)
(0)
ساخت سازه ها شامل موارد زیر می باشد
ساخت سازه ها شامل موارد زیر می باشد
مشخص نمودن محل استقرار بیلبورد:
محل نصب تابلو بیلبورد می بایست ، به گونه ای باشدکه خودروها با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت در جاده ها و 120 کیلومتر بر ساعت در اتوبانها 3 الی 5 ثانیه در معرض دید سرنشینان قرار گیرد .
طراحی و ارائه نقشه فنی:
طراحی سازه های بیلبورد به صورت تک وجهی، دو وجهی و یا چند وجهی ویا به صورت افقی، عمودی، با ستون لوله ویا با ستون اسکلت می باشد. طرح اولیه توسط طراحان مجرب شرکت با توجه به شرایط محیط و درخواست مشتری آماده و ارائه میگردد. پس از تائید نهایی طرح عملیات اجرایی آن آغاز می شود. کلیه مراحل عملیاتی پروژه ها مطابق با خط مشی مدیران اجرایی و پتانسیلهای موجود برنامه ریزی شده و با نظارت مستمر بر سرعت و نحوۀ اجرای هر مرحله، گزارشهای روزانه، هفتگی و ماهیانه را تنظیم و تحویل مدیران هر پروژه می گردد.
براساس نقشه های ضمیمه قرارداد و نقشه های کارگاهی در دفتر فنی، پس از مطالعه طرح اولیه با در نظر گرفتن مشخصات فنی، دستورالعملها و استانداردهای ابلاغی با برآورد احجام کلی کار و مقایسۀ آنها با برنامه زمان بندی تهیه گردیده و بهمراه روشهای اجرا در فازهای مختلف تحویل واحد های ذیربط می گردد. بهمراه نقشه ها لیست M.T.O (Material Take Off) نیز از روی نقشه های اجرایی استخراج و جهت تامین اقلام تحویل واحد تدارکات می گردد.
موقعیت جغرافیایی محل قرارگیری، سرعت باد ، جنس خاک و رطوبت منطقه از جمله نکات مهم در طراحی میباشد. خرابی این سازه ها می تواند خرابی موضعی و یا واژگونی کلی در برابر باد باشد، این واحد مهندسی با انجام محاسبات مهندسی و ارائه طرح و اجرای مناسب، احتمال بروز چنین حوادثی را به صفر می رساند.
استفاده از مصالح درجه یک در ساخت:
برای ساخت بیلبورد از متریال هایی همچون پروفیل، تیر آهن ، ناودانی ، نبشی و لوله استفاده می گردد که با توجه به نوع سازه بیلبورد و ارتفاع آن و همچنین منطقه و محوطه ای که قرار است بیلبورد در آنجا نصب شود نوع مواد اولیه تغییر خواهد کرد. مصالح و کلیه اقلام برآوردشده از دفتر فنی طی پروسۀ دریافت استعلام قیمت از فروشندگان معتبر تامین می گردد. قبل از عقد قرارداد خرید با تامین کنندگان، ابتدا نمونۀ مصالح توسط کارشناسان واحد دریافت و پس از تائید نمونه ها توسط واحد کنترل کیفیت وارد پروسۀ خرید خواهد شد.